Danh sách luận văn > Tôi có thể sử dụng Disney làm luận án của mình không?

Tôi có thể sử dụng Disney làm luận án của mình không?

Dành cho những ai muốn biến Disney yêu thích của họ thành một luận án.


Tôi có thể sử dụng Disney làm luận án của mình không?
Có rất nhiều người muốn Disney làm luận điểm của họ. Có phải tôi tưởng tượng rằng có rất nhiều sinh viên đại học yêu thích Disney?
Nhưng chúng ta hãy dừng lại và suy nghĩ về điều này một chút. Chỉ vì bạn yêu thích điều gì đó không có nghĩa là bạn nên sử dụng nó làm chủ đề cho luận án của mình.
Tất nhiên, không có nghĩa là Disney sai. Nhưng một luận điểm như "Về Disney" không phải là một luận điểm tốt.
Hãy dừng lại và suy nghĩ về nó một lần nữa. Một luận văn thích hợp cho một sinh viên năm thứ tư đại học là gì? No se như thê nao?
Disney như một luận án!
Ví dụ: nếu bạn chọn sử dụng Disney làm luận điểm của mình, bạn có thể sử dụng "Disney x Chiến lược kinh doanh" hoặc "Disney x Halloween x Hành vi tiêu dùng của giới trẻ".
Nói cách khác, đừng chỉ tập trung vào Disney làm chủ đề chính trong luận văn của bạn, mà hãy lấy một chủ đề và lấy Disney làm ví dụ về nó.
Bằng cách này, một người yêu thích Disney sẽ được công nhận là có lý do chính đáng để viết luận án của mình về Disney.
Tất nhiên, giáo sư đại học có chấp thuận nó như một luận án tốt nghiệp hay không là một vấn đề khác, và sau đó là rào cản về việc trường đại học có chấp thuận nó hay không.
Giấy tờ có sẵn miễn phí, bây giờ được phân phối!
Chúng tôi đang phân phối các giấy tờ đã hoàn thành trên trang web này. Các giấy tờ đã được tạo ra độc lập bởi trang web này.
Bạn có thể sử dụng các giấy tờ một cách tự do. Tất nhiên, bạn có thể tự do sử dụng chúng để tham khảo và xử lý một số trong số chúng.
Chúng tôi cũng có thể phân phối các tài liệu liên quan đến Disney, vì vậy hãy đến xem danh sách.
go to list of thesis
 
(Đây là câu được tạo bằng phần mềm dịch.)
(Luận án chúng tôi bán chủ yếu bằng tiếng Nhật, nhưng chúng tôi cũng có luận án bằng các ngôn ngữ khác.)

LANGUAGE: 日本語 English 中文 Tiếng Việt 한국어
 
Đây là trang web dành cho sinh viên quốc tế học tập tại Nhật Bản.
This is a web site for international students studying in Japan.
日本で勉強(べんきょう)している留学生(りゅうがくせい)のためのWEBサイトです。