Danh sách luận văn > 10.000 ký tự cho một luận án mất 5 phút.

10.000 ký tự cho một luận án mất 5 phút.

10.000 ký tự cho một luận án là rất nhiều công việc

Đáng ngạc nhiên, 10.000 ký tự cho một luận án là rất nhiều công việc. Nhiều người dành cả năm cuối cấp để viết luận văn, và nó thường dài từ 10.000 đến 20.000 ký tự.
Phần khó nhất của công việc là nghiên cứu tài liệu, tạo ra các hình và bảng, phân tích chúng và rút ra kết luận.
10.000 ký tự là đủ để viết cả một cuốn sách.
Ngoài ra, các tham chiếu không được tính là ký tự. Mặc dù nó không được tính là số từ, nhưng nếu bạn không bao gồm tài liệu tham khảo, đó là đạo văn và một tội ác.
Trong các ký tự khác, ngay cả khi bạn có 10.000 ký tự, số ký tự sẽ tăng lên nếu bạn bao gồm các tham chiếu và mục lục. 10.000 ký tự là rất nhiều công việc ...
Nhưng. Có một cách để hoàn thành một luận văn 10.000 từ trong 5 phút.

Phương pháp 1: Sao chép và dán từ nghiên cứu trước đó, wikipedia, v.v.

Trừ khi chủ đề của luận án của bạn là rất sáng tạo, có lẽ là các nghiên cứu trước đó. Bạn cũng có thể tìm thấy văn bản trên Wikipedia.
Nếu bạn sao chép và dán toàn bộ, bạn có thể điền vào 10.000 ký tự ngay lập tức.
Tuy nhiên, đây là đạo văn, là một tội ác. Không chuyển hướng hoặc sử dụng mà không được phép.
Ngoài ra, nếu bạn sao chép và dán, bạn sẽ sớm bị phát hiện. Các nhà chức trách trường đại học hiện đang thực thi nghiêm ngặt việc kiểm tra sao chép và dán.
Tốt hơn là giả định rằng bạn không thể sao chép từ Wikipedia hoặc các nguồn khác trong luận án của mình.

Phương pháp 2: Sử dụng trang web này

Trang web này là một trang web phân phối luận văn. Không có nhiều trang web phân phối giấy tờ.
Bạn có thể sử dụng các giấy tờ một cách tự do. Các giấy tờ được tạo ra độc lập bởi trang web này. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ sử dụng trang web của chúng tôi.
Trang web này là một trang web dịch vụ để hỗ trợ sinh viên đại học bận rộn. Xin vui lòng chọn bài báo yêu thích của bạn từ danh sách và tải xuống.
Bạn có thể mất chưa đến năm phút.
go to list of thesis
 
(Đây là câu được tạo bằng phần mềm dịch.)
(Luận án chúng tôi bán chủ yếu bằng tiếng Nhật, nhưng chúng tôi cũng có luận án bằng các ngôn ngữ khác.)

LANGUAGE: 日本語 English 中文 Tiếng Việt 한국어
 
Đây là trang web dành cho sinh viên quốc tế học tập tại Nhật Bản.
This is a web site for international students studying in Japan.
日本で勉強(べんきょう)している留学生(りゅうがくせい)のためのWEBサイトです。