Danh sách luận văn > Số lượng tài liệu tham khảo tốt nhất cho luận án của tôi là bao nhiêu?

Số lượng tài liệu tham khảo tốt nhất cho luận án của tôi là bao nhiêu?

Có bao nhiêu tài liệu tham khảo cho một luận án?


Số lượng tài liệu tham khảo tối ưu cho một luận án là bao nhiêu?
Bạn có chú ý đến số lượng tài liệu tham khảo trong luận án của bạn không? Nếu số lượng tài liệu tham khảo quá ít, bạn có thể tự hỏi liệu nó có an toàn hay không. Có bao nhiêu cuốn sách là tốt? Có bao nhiêu cuốn sách là một số tốt?
Các trường đại học có xu hướng quan tâm đến số lượng tài liệu tham khảo trong sách. Có nhiều trường đại học yêu cầu bạn sử dụng tài liệu trên giấy như tài liệu tham khảo thích hợp, không phải Internet.
Vì vậy, bạn nên trích dẫn và tham khảo bao nhiêu tài liệu tham khảo trong luận văn của mình? Cái này tùy thuộc vào khoa và đề tài nghiên cứu luận văn của bạn nên rất khó nói.
Tuy nhiên, có một số lượng nhất định có thể được sử dụng làm kim chỉ nam. Vậy, nó nên có bao nhiêu cuốn sách?
Một số người có hơn 100 cuốn sách tham khảo.
Nếu chủ đề nghiên cứu của luận án của bạn rộng và dễ dàng tìm được tài liệu tham khảo, thì không có gì lạ khi có hơn 100 đến 200 cuốn sách. Tuy nhiên, đây có lẽ là một con số cực kỳ lớn.
Cũng có rất ít ví dụ, chẳng hạn như chỉ có 10 cuốn sách. Tuy nhiên, vì đây là một con số nhỏ nên rất có thể bạn sẽ bị giáo sư của mình từ chối.
Người ta nói rằng số sách một sinh viên phải đọc để hoàn thành luận văn là khoảng 30 đến 70 cuốn. Trong tình hình như vậy, 10 cuốn vẫn là quá ít. Ngoài ra, một số người coi văn học trực tuyến là một phần của luận án, nhưng sách được ưu tiên ở các trường đại học (văn học trực tuyến không được tính).
Một luận văn mất cả năm thứ tư đại học của bạn để hoàn thành. Mặc dù không hoàn toàn tỷ lệ thuận nhưng số lượng tài liệu tham khảo trong một luận văn vẫn tỷ lệ thuận với thời gian hoàn thành nó.
Làm thế nào để viết một luận án và tiết kiệm thời gian?
Chúng tôi phân phối "luận văn đã hoàn thành" trên trang web của chúng tôi. Ngoài ra, các bài báo trên trang web này được tạo ra độc lập bởi trang web này.
Các giấy tờ được sử dụng miễn phí. Bạn có thể sử dụng nó như một tài liệu tham khảo hoặc xử lý nó.
Đương nhiên, các tài liệu tham khảo được trích dẫn thích hợp và danh sách các trích dẫn được chỉ ra rõ ràng.
Nếu bạn không thể đọc hơn 10 cuốn sách tham khảo, hoặc nếu bạn không giỏi trong công việc trích dẫn, hãy tham khảo trang web này. Và vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.
go to list of thesis
 
(Đây là câu được tạo bằng phần mềm dịch.)
(Luận án chúng tôi bán chủ yếu bằng tiếng Nhật, nhưng chúng tôi cũng có luận án bằng các ngôn ngữ khác.)

LANGUAGE: 日本語 English 中文 Tiếng Việt 한국어
 
Đây là trang web dành cho sinh viên quốc tế học tập tại Nhật Bản.
This is a web site for international students studying in Japan.
日本で勉強(べんきょう)している留学生(りゅうがくせい)のためのWEBサイトです。